RADY A TIPY: Výhřevnost dřeva

Plánujete topit dřevem a zajímá vás, jaká je výhřevnost jednotlivých druhů dřevin? A jaká je tvrdost dřeva na topení? Podívejte se na informace o všech nejpoužívanějších druzích dřeva.

Druhy dřeva a jejich výhřevnost

Výhřevnost dřeva se dá srovnat s výhřevností hnědého uhlí. Na rozdíl od uhlí je však topení dřevem mnohem ekologičtější a často i ekonomičtější. Při vytápění dřevem však nemusíme nutně používat pouze jeden druh. Odborníci doporučují kupovat směs dřeva, neboť každý druh dřeva má jiné vlastnosti a případné nedostatky jednoho typu dřeviny kompenzují výhody dřev jiných.

Co se jejich výhřevnosti týče, obecně platí, že z 1 kg je výhřevnost u všech druhů dřeva zhruba stejná a činí 4,3 kWh. Rozdíl je pouze v objemu (množství) spalovaného dřeva. Zde platí pravidlo, že čím nižší vlhkost (20 % a nižší) tvrdého i měkkého palivového dřeva, tím vyšší výhřevnost.

Níže jsme pro Vás připravili stručnou tabulku s přehledem výhřevnosti dřeva nejběžnějších dřevin:

Výhřevnost dřeva dle dřevin


Následující tabulka obsahuje komplexní informace o výhřevnosti různých druhů dřeva: 

Typ dřeva

kWh/PRMR

kW/kg

borovice

1700

4.4

bříza

1900

4.3

buk

2100

4.2

dub

2100

4.2

habr

2200

4.2

jasan

2100

4.2

javor

1900

4.1

jedle

1500

4.4

modřín

1700

4.4

olše

1500

4.1

smrk

1600

4.4

topol

1400

4.2

Pozn. PRMR = prostorový metr – metrová polena jsou vyskládána do krychle 1x1x1m.

Tvrdost dřeva

Závěrem se podívejme ještě na tvrdost dřeva na topení. Tvrdost dřeva je hodnota, která vyjadřuje schopnost daného druhu dřeviny odolávat vtlačení tělesa do struktury dřeva. Tato hodnota se udává v kg/cm2 nebo v MPa, kdy 0,1 MPa = 1 kg/cm2.

Z tohoto hlediska se dříví dělí do několika tříd, jež nám nejlépe ukáže tabulka tvrdosti dřeva.

Tabulka tvrdosti dřeva

Třída tvrdosti

Tvrdost v kg/cm2

Typ (druh) dřeva

1. tvrdost (velmi měkká)

0-350

smrk, borovice, jedle, topol, vrba, lípa

2. tvrdost (měkká)

351-500

modřín, bříza, olše, jíva

3. tvrdost (středně tvrdá)

501-650

kaštan, platan, líska

4. tvrdost (tvrdá)

651-1000

dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, švestka, akát, habr

5. tvrdost (velmi tvrdá)

1001-1500

dub pýřitý, (keře - dřín, zimostráz)

6. tvrdost (neobyčejně tvrdá)

více jak 1501

eben cejlonský a jiné exotické dřeviny

Tvrdost dřeva se zároveň vždy porovnává také s konkrétní vlhkostí dřeva, která tvrdost ovlivňuje. To znamená, že konkrétní hodnota tvrdosti dřeva se vztahuje například k jeho 20% vlhkosti.