Veletrhy a akce

V letech 2015 až 2018 se naše společnost účastní řady významných veletrhů

Na základě Žádosti o finanční podporu získala naše společnost Pinie Lubná, spol. s r.o. dotaci, která je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt nese název PINIE LUBNÁ NA VELETRZÍCH 2015-2018, a je registrován pod číslem CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0000689.

Tento projekt spolufinancuje zahraniční veletrhy uskutečněné v letech 2016-2018 a jeho hlavním cílem je posílit naší pozici na současných zahraničních trzích a současně také zvýšit export o trhy nové.

Oficiální dokument zde.